GOLDEN BALL расписание


        07 апреля:
    Рег:
8.30
Нач: 10.00
Рег:
12.00
Нач: 13.30
Рег: 13.30
Нач: 15.00
Рег: 15.30
Нач: 17.00
Рег:
18.00
Нач: 19.30
Школа Танца   1 и 2
ступень
       
Ювеналы 1 St     E D  
Ювеналы 2 St   E, RS D C  
Юниоры 1 La   E,D RS C B
Юниоры 2 La   E+D RS C A+B
Молодежь 1 La     E+D+C, B RS A+S+M
Молодежь 2 St         Open
Взрослые St     E+D+C, RS B A+S+M
 
08 апреля:

    Рег:
8.30
Нач: 10.00
Рег:
12.00
Нач: 13.30
Рег:
13.30
Нач: 15.00
Рег: 15.30
Нач: 17.00
Рег:
18.00
Нач: 19.30
N 9 и мл.
N 10-11
N 12-15
Соло девушки N9 и мл.
Соло девушки N10-11
Соло девушки Е9 и мл.
Соло девушки Е10-11
Соло девушки Е12-13
Соло девушки D 11 и мл.
Соло девушки D 12-13
Соло девушки D 14-15
  ST+LA        
Ювеналы 1 La     E D  
Ювеналы 2 La   E, RS D C  
Юниоры 1 St   E,D RS C B
Юниоры 2 St   E+D RS C A+B
Молодежь 1 St     E+D+C, B RS A+S+M
Молодежь 2 La         Open
Взрослые La     E+D+C, RS B A+S+M